Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 05

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Indoklás

a 2021. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosításához

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2021. (II.15.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.

A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:

- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai

- Képviselő Testület döntései

Bevételek alakulása

1. 2021. évi előirányzat 61 168 269 Ft

2. Módosítások

a) Működési támogatások 3 201 626 Ft

- Működés általános támogatása: 67 845 Ft

- Kiegészítő támogatás: 19 568 Ft

- Bérkompenzáció: 48 277 Ft

- Szociális támogatás: 386 155 Ft

- Kiegészítő támogatás: 123 250 Ft

- Szociális ágazati pótlék: 262 905 Ft

- Egyéb működési célú támogatások: 2 747 626 Ft

- közmunka támogatása:

b) Felhalmozási bevételek: 1 300 000 Ft

- Ingatlan értékesítés

c) Finanszírozási bevétel: 1 054 901 Ft

- Pénzmaradvány módosítása: 1 008 797 Ft

- ÁH belüli megelőlegezés: 46 104 Ft

Módosítások összesen: 5 556 527 Ft

Módosított előirányzat összesen: 66 724 796 Ft

Kiadások alakulása

1. 2021. évi előirányzat 61 168 269 Ft

2. Módosítások

a) Személyi juttatások 2 564 423 Ft

- Szociális ágazati pótlék: 227 623 Ft

- Bérkompenzáció: 41 800 Ft

- Közmunka: 2 295 000 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 159 621 Ft

- Szociális ágazati pótlék: 35 282 Ft

- Bérkompenzáció: 6 477 Ft

- Közmunka: 117 862 Ft

c) Dologi kiadások : 1 928 568 Ft

- kieg. támogatás-településüzemeltetés: 19 568 Ft

- kieg. támogatás- falugondnok: 93 000 Ft

- kieg. támogatás- szociális étkezés: 30 250 Ft

- áthelyezés: orvosi ügyelet: 1 482 000 Ft

- áthelyezés: utazási támogatás: 303 750 Ft

d) Egyéb működési célú támogatás: - 1 785 750 Ft

- áthelyezés: orvosi ügyelet: - 1 482 000 Ft

- áthelyezés: utazási támogatás: - 303 750 Ft

e) Finanszírozási kiadások: 2 689 665 Ft

- Pénzmaradvány módosítása: 1 008 797 Ft

- Megelőlegezés: 46 104 Ft

- Ingatlan értékesítés: 1 300 000 Ft

- közmunka különbözet: 334 764 Ft

Módosítások összesen: 5 556 527 Ft

Módosított előirányzat összesen: 66 724 796 Ft