Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről

Hatályos: 2021. 07. 22

a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Bevezető rendelkezéseket tartalmaz. Megállapítja, hogy a képviselő-testület évente határozatban dönt a nyári napközis tábor szervezéséről és időpontjáról.

A 2. §-hoz

A rendelet célját állapítja meg. A rendelet személyi, tárgyi hatályát szabályozza. Megállapítja, hogy az önkormányzat által szervezett táborban ki vehet részt.

Magyarázó rendelkezéseket tartalmaz.

A 3. §-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

A 4. §-hoz

Részletesen szabályozza az önkormányzat, a közös hivatal, táborvezető, illetve a szülők feladatait és kötelezettségeit a nyári napközis tábor tekintetében.

Az 5. §-hoz

A térítési díj megfizetésének részletes feltételeit tárgyalja.

Tartalmazza a térítési díj kedvezményeit, és a számlázás rendjét. Megállapítja a térítési díj befizetésének határidejét.

A 6. §-hoz

A kihirdetést tartalmazza.

Az 1. melléklethez

12/1991. (V. 18.) NM rendelet által előírt kötelező szülői egészségügyi nyilatkozatot tartalmazza.

A 2. melléklethez

Kép- és hangfelvételről szóló nyilatkozatot tartalmaz. A szülők ezzel a nyilatkozattal hozzájárulnak, hogy a tábor időtartama alatt a gyermekekről kép- és hangfelvétel készülhet.

A 3. melléklethez

A gyermekek személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat. A gyermekek személyes adatait a tábor szervezéséhez szükséges megadni. A szervező a személyes adatokat védi és azokat harmadik félnek nem továbbítja.

A 4. melléklethez

A táborért fizetendő térítési díjak összegét tartalmazza. Részletezi, hogy mennyibe kerül a zalacsébi állandó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeknek a tábor, illetve a testvér-kedvezmény.