Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 09

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

Az elmúlt évben összesen 50 fő (általános iskolás, középiskolás, és felsőfokú tanulmányokat folytató) részesült támogatásban (2020. évben összesen: 250.000,- Ft), holott ennél jóval több iskoláskorú gyermek, fiatal él a településen. Azonban az egy főre jutó jövedelem felső határa (142.000,- Ft/fő) több éve nem emelkedett, ezért sok gyermek esetében már nem tudják igénybe venni ezt a támogatást.

Továbbá a támogatás összege (5.000,- Ft/fő) több mint 10 éve nem változott, és a környező településeken már évek óta minimum 10.000,- Ft vagy annál több a tanévkezdési támogatás összege.

A fentiek alapján vált indokolttá a támogatás összegének 10.000,- Ft-ra emelése, valamint jogosultsági feltétel felső határaként az egy főre jutó nettó havi jövedelem – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-ra emelése – (156.750,- Ft/fő).