Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 07. 20

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Általános indokolás

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendeletet 2015. február 27-i ülésén fogadta el.

A jelenleg hatályos jogszabály megalkotása óta nem került sor annak módosítására, felülvizsgálatára, ezért – tekintettel az időközben történt jogszabályváltozásokra - célszerű a témát érintő új rendelet megalkotása.

A rendelet alkalmazása során egyes támogatások iránti kérelmek elbírálásához elengedhetetlen, a rendelkezések világosabb megfogalmazása, a jogalkalmazási munkát segítő pontosítása.

A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2021. tavaszán elvégezte a szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek felülvizsgálatát.

Tekintettel a szabályozás tárgykörére, célszerű a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozó szabályok egy rendeletbe foglalása, valamint- az időközben történt jogszabályváltozások okán - célszerű a témát érintő új rendelet megalkotása.