CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2021. (VIII. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Hatályos: 2021. 09. 01

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Általános indokolás

Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete több rendelkezésének módosítása vált szükségessé, ezért a módosítás helyett célszerűbb új rendelet alkotása.