Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(IX.06.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2021. 11. 03
Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(IX.06.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról
Végső előterjesztői indokolás
Ebergőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el