Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2021. 11. 01
a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről
Végső előterjesztői indokolás
Általános indoklás
Jogszabály változás és a részletszabályok bővítése, módosítása miatt Indokolttá vált a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 2/2001. (IV. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és egy új rendelet megalkotása.
Az Alaptörvény értelmében, feladatkörében eljárva helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi viszonyokat önkormányzati rendeletben rendezheti.