Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 04
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelethez
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a szociálisan rászorulók részére a téli tüzelő megvásárlásához. A belügyminiszter közzétette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírást.
A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza.
Részletes indoklás
1. – 8. §
Az igénylés feltételeit, a támogatás mértékét és feltételeit szabályozza.
A jogosultsági feltételeknél alapvető szempont, hogy a pályázati kiírásban meghatározott ellátásokban részesülők, - akik az elbírálásnál előnyt élveznek – jogosultak legyenek a támogatásra.
9. §
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.