Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás - szociális étkezés intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2021. 06. 01

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás - szociális étkezés intézményi térítési díjának megállapításáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 5/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a rendelet több tekintetben nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) jogszabályszerkesztésre vonatkozó rendelkezéseinek. Célszerűségi szempontokat figyelembe véve az önkormányzat a rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról döntött.