Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 30

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 28. napján megtartott nyilvános ülésén a 65/2021. (VI. 28.) határozatával döntött a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról.

A döntés értelmében a Képviselő-testülete felkérte a Hivatalt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását készítse elő aszerint, hogy a Képviselő-testületnek az eddigi kettő helyett, egy bizottsága legyen ,,Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság” néven 5 főve, 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő tagokkal.

Fentiekre tekintettel a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI. 3.) önkormányzati rendeletnek több rendelkezését módosítani szükséges.

A képviselő-testület döntése értelmében módosításra került továbbá a rendes ülések ideje is.