Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–3. melléklethez

A Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulása 2020. december 31. napjával megszűnt, ezért törlésre került, helyette a Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde mint önálló intézmény került feltüntetésre az Önkormányzat szervei között.

Az 1. melléklet kiegészült a bölcsődei kormányzati funkciókkal.

A 8. mellékletben változott a Képviselő-testület üléseire állandó tanácskozási joggal meghívott személye.

A 9. mellékletben kivezetésre kerültek a megszűnt társulások.