Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületen történő szeszes-ital fogyasztás korlátozásáról

Hatályos: 2021. 12. 01
a közterületen történő szeszes-ital fogyasztás korlátozásáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
Napjainkban meglehetősen megnőtt a közterületen történő szeszes ital fogyasztás miatt kialakult visszás helyzetek száma, emiatt indokolttá és szükségessé vált a szankcionálás lehetőségének biztosítása.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szt.) 200. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a közterületen történő szeszes-ital fogyasztásról:
(1) Aki
a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi,
b) vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki,
c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki,
d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.
Az a) pontban szabályozott közterületi szeszes ital fogyasztás - figyelemmel arra, hogy ilyen jellegű rendelkezést törvény, illetve kormányrendelet nem tartalmaz - ténylegesen akkor büntethető, ha helyi szinten önkormányzati rendeletben kerül szabályozásra a tilalom.
A hivatkozott szabálysértési kerettényállás kitöltése céljából javasoljuk megalkotni a rendeletet. A rendelettervezet közterület fogalma azonos az Szt. közterület fogalmával, amely tág értelmezésre ad lehetőséget és büntethetővé teszi a magánterület közforgalom elől el nem zárt részén történő italfogyasztást is, így például lehetővé téve a Kanada-udvarban megvalósuló italfogyasztások szankcionálását.
A rendelettervezetben indokoltnak látjuk meghatározott eseményekhez és engedélyekhez kötött kivételi körök szabályozását.
A szabálysértési eljárás lefolytatására a rendőrség jogosult.