Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.5.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről szóló 10/2017.(V.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 08- 2021. 05. 09

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről szóló 10/2017.(V.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A strandok szolgáltatási díjai”

2. § (1) A strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Központi Fizető strand belépő díjait, valamint a strandok szolgáltatási díjainak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

(2) A strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a Központi Fizető strandon tartózkodó személy belépési jogosultságát igazolni nem tudja, úgy az 1. mellékletben meghatározott pótdíjat köteles fizetni.”

3. § A strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Központi strandra és a szabad strandokra vonatkozó fürdőhelyi rendtartást a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A vízre jutási helyekre vonatkozó fürdőhelyi rendtartást a rendelet a 3. melléklete tartalmazza.”

4. § (1) A strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

A STRANDI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

Belépő megnevezése

Felnőtt

Gyermek

Családi

Érvényesség

1.

Napi jegy
napi többszöri belépésre jogosít

900 Ft

600 Ft

2600 Ft

érvényes a megvásárlás napján 8:00 – 18:00 óráig

2.

Heti bérlet

4 500 Ft

3 000 Ft

13 000 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 7 napig

3.

Havi bérlet

13 500 Ft

9 000 Ft

31 000 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 30 napig

4.

Szezon bérlet

27 000 Ft

18 000 Ft

55 000 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 90 napig

5.

Értékmegőrző

400 Ft/nap + 1000 Ft kaució

Csomagmegőrző

500 Ft/nap + 1000 Ft kaució

6.

Pótdíj jogosulatlan belépés esetén

4 000 Ft

7.

Hangosbemondó használata reklámszöveg bemondására

2000 Ft/perc

8.

Mozgáskorlátozott beemelő készülék használata

Kulcs és távirányító 5000 Ft kaució ellenében a pénztár nyitvatartási idejében igénybe vehető

9.

Műfüves labdarúgó pálya használata
-világítás nélkül
-világítással


3 000 Ft/óra
3 500 Ft/óra

10.

Multifunkciós sportpálya használata
-világítás nélkül
-világítással


3 000 Ft/óra
3 500 Ft/óra

11.

Csónak használata

10 000 Ft/fél nap
20 000 Ft/nap
10 napos bérlet: 120 000 Ft

12.

Kajak használata

1 800 Ft/óra
15 000 Ft/nap

13.

SUP használata

2 000 Ft/óra
6 000 Ft/4 óra

14.

Strandi horgászhely
vizesblokk használattal

3 500 Ft/nap

2. melléklet

2. melléklet

Központi Fizető strand és szabad strandokra vonatkozó

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

1. Strand nyitvatartási ideje: Május 15-től - Szeptember 15-ig naponta 8-18 óráig.

2. A strand vízmélysége: 0,1 m-től - 1,2 m-ig.

3. Szolgáltatásaink:

3.1. Férfi- női illemhelyek, melyek térítésmentesen vehetők igénybe, a vendégek kötelesek annak épségét, tisztaságát óvni, azt rendeltetésszerűen használni.

3.2. A kézmosók a higiéniás követelményeket szolgálják, azokat mosakodásra, vízkivételre használni tilos!

3.3. A strand területén az öltözőfülkék díjmentesen használhatók.

3.4. A strand vendégei kéréseikkel, problémáikkal a strandgondnokot keressék!

4. FÜRDÉSRE VONATKOZÓ RENDTARTÁS

4.1. 6 éven aluli és úszni nem tudó 14 év alatti gyerekek csak szülői illetve egyéb felnőtt felügyelete mellett fürödhetnek!

4.2. Fürdőzők és úszóeszközöket használók kötelesek ügyelni egymás testi épségére, azt nem veszélyeztethetik!

4.3. A viharjelzést és annak kötelezettségeit mindenki köteles figyelembe venni, és betartani!

4.4. Éjszakai fürdőzés tilos!

4.5. A fürdőhely határain kívül fürdeni tilos!

4.6. A vendégek a tó vizét a kiépített lejárókon keresztül közelíthetik meg.

5. KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ RENDTARTÁS

5.1. Gépjárművel és kerékpárral a strand területére behajtani tilos!

5.2. Ellátó és üzemeltető járműveknek a nyitvatartási időn kívül külön engedéllyel lehet behajtani.

5.3. Élőállatot a strand területére bevinni tilos!

5.4. A strand területén a vízi járművek közlekedése, illetve horgonyzása tilos!

6. EGYÉB TILTÁSOK, RENDELKEZÉSEK:

6.1. Horgászni a strand területén május 15-től - szeptember 15-ig szigorúan tilos!

6.2. Tüzet gyújtani tilos!

6.3. Stéget, kikötőkarókat a strand területén elhelyezni tilos!

6.4. A játszótéri berendezéseket csak 14 év alatti gyermekek használhatják!

6.5. A strand területén sátrat verni, illetve kempingezni május 15-től - szeptember 15-ig szigorúan tilos!

6.6. A strand építményeiben, eszközeiben és a zöld területekben okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik, minősített esetben szabálysértési eljárás indítható ellene.

6.7. A hulladékokat kérjük a kihelyezett gyűjtőtárolókba dobni, óvjuk a strand tisztaságát és rendjét!”

3. melléklet

3. melléklet

Vízre jutási helyekre vonatkozó

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

1. Horgászni a strand területén május 15-től - szeptember 15-ig szigorúan tilos!

2. Tüzet gyújtani tilos!

3. Élő állatot a strand területére bevinni tilos!

4. A strand területén a vízi járművek közlekedése, illetve horgonyzása tilos!

5. A strand területén sátrat verni, illetve kempingezni május 15-től - szeptember 15-ig szigorúan tilos!

6. Stéget, kikötőkarókat a strand területén elhelyezni tilos!

7. A játszótéri berendezéseket csak 14 év alatti gyermekek használhatják, szülői felügyelet mellett!””