Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 03 - 2021. 07. 05

Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott szervezeti és működési rendjéről szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XII.9.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Rendkívüli ülést kell összehívni)

  • „d)”

2. § A Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XII.9.) önkormányzati rendelete 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A képviselő-testület rendkívüli üléseinek összehívására e rendelet 16. §. (1)-(2) bekezdése az irányadó”

3. § A Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XII.9.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)” ”

4. § A Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XII.9.) önkormányzati rendelete 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) „A rendelet tervezet a rendelet szövegét, az előzetes hatásvizsgálatot és a rendelet indokolását tartalmazza.”

5. § A Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XII.9.) önkormányzati rendelete 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38.” §

6. § A Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XII.9.) önkormányzati rendelete 41. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a képviselő-testület elutasítja, a polgármester elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását”

7. § A Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XII.9.) önkormányzati rendelete 48. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni, és évente be kell köttetni, amelyről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit külön kell köttetni és tárolni.””

8. § A Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XII.9.) önkormányzati rendelete 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.””

9. § A Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete című Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XII.9.) önkormányzati rendelete 71. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat az alábbi jogi személyiséggel rendelkező társulásokban vesz részt:)

  • „c)”

10. § Ez a rendelet 2021. július 3-án lép hatályba.