Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 10 - 2021. 09. 11

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 472.978 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai

 • a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint
 • b) a költségvetési kiadások összege: 472.978 ezer forint
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 166.146 ezer forint.

2. § (1) Az Alaprendelet 3. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint
 • d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint
 • h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll. ezer forint
 • i) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465 ezer forint
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 194.476 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint.

(2) Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép

3. § Az Alaprendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 117.910 ezer forint
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.788 ezer forint
 • c) K3. Dologi kiadások: 122.137 ezer forint
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint
 • f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint
 • g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint
 • i) K.9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint
 • j) Költségvetési kiadások összesen: 472.978 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 265.504 ezer forint
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 207.477 ezer forint
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 327.087 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.891 ezer forint.

4. § Az Alaprendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 57.738 ezer forint, melyből

 • a) az általános tartalék 57.738 ezer forint
 • b) a céltartalék - ezer forint

5. § Az Alaprendelet 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -132.611 ezer forint hiány
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 33.535 ezer forint hiány

Polgármesteri hivatal

6. § (1) Az Alaprendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,
 • d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
 • h) B8. Finanszírozási bevételek 41.851 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 41.851 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 41.851 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

(2) Az Alaprendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 30.441 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.396 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 7.041 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: - ezer forint,
 • g) K7. Felújítások: - ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 41.851 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai 41.851 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

Rábapatonai Katica Óvoda Költségvetése

7. § (1) Az Alaprendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint

b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint

d) B4. Működési bevételek: - ezer forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

h) B8. Finanszírozási bevételek 75.213 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 75.213 ezer forint

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 75.213 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.213 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

(2) Az Alaprendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 60.749 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.040 ezer forint

c) K3. Dologi kiadások: 5.424 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint

f) K6. Beruházások: - ezer forint

g) K7. Felújítások: ezer forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint

Költségvetési kiadások összesen: 75.213 ezer forint

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.213 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.213 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

Az Önkormányzat saját költségvetése

8. § Az Alaprendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai

a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 355.914 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -49.082 ezer forint többlet.

9. § Az Alaprendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek 10.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 194.476 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint.

10. § Az Alaprendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 26.720 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.352 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 109.645 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint,
 • g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
 • i) K9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint
 • j) ltségvetési kiadások összesen: 355.914 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 117.314 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 238.600 ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.686 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 210.228 ezer forint.

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

12. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

 • a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését
 • b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését
 • c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését”

13. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 472.978 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai

 • a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 472.978 ezer forint,

a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 166.146 ezer forint

14. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 3. § (1) bekezdése a következő j)–r) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

 • „j) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint,
 • k) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint,
 • l) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,
 • m) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint,
 • n) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint,
 • o) B6. Működési célú átvett pénzeszközök
 • p) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
 • q) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll. ezer forint
 • r) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 3. § (2) bekezdése a következő d)–f) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

 • „d) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint,
 • e) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465 ezer forint,
 • f) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 194.476 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint

Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.”

15. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 4. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 117.910 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.788 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 122.137 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint,
 • g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint,
 • i) K.9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint
 • j) Költségvetési kiadások összesen: 472.978 ezer forint.

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 265.504 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 207.477 ezer forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 327.087 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.891 ezer forint

16. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

 • a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 67.812 ezer forint
  • aa) Rendezési terv módosítás 8.000 ezer forint
  • ab) Települési klímastratégia (projekt) 3.410 ezer forint
  • ac) Vízelvezetés projekt 28.339 ezer forint
  • ad) Napelemes rendszer kiépítése 16.133 ezer forint
  • ae) Buszmegálló létesítése 3.000 ezer forint
  • af) Játszótér létesítés pályázati támogatás és saját erő 8.930 ezer forint
 • b) felújítási kiadások felújításonként: összesen 53.296 ezer forint

ba) Orvosi rendelő felújítás (projekt támogatás és saját erő) 53.296 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások.

 • a) Települési segély 2.500 ezer forint
 • b) .”

17. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 57.738 ezer forint, melyből

 • a) az általános tartalék 57.738 ezer forint,
 • b) a céltartalék - ezer forint

18. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 12. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint
 • d) B4. Működési bevételek: - ezer forint
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
 • h) B8. Finanszírozási bevételek 41.851 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 41.851 ezer forint

(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 41.851 ezer forint
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint

(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.851 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint

19. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 13. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 30.441 ezer forint
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.396 ezer forint
 • c) K3. Dologi kiadások: 7.041 ezer forint
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint
 • f) K6. Beruházások: - ezer forint
 • g) K7. Felújítások: - ezer forint
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 41.851 ezer forint

(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból

 • a) a kötelező feladatok kiadásai 41.851 ezer forint
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint

(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.851 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint

20. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 17. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: -............. ezer forint
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -............. ezer forint
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: -............. ezer forint
 • d) B4. Működési bevételek: -............. ezer forint
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: -............. ezer forint
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: -............. ezer forint
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -............. ezer forint
 • h) B8. Finanszírozási bevételek 75.213 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 75.213 ezer forint

(5) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 75.213 ezer forint
 • b) b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint

(6) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.213 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint

21. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 18. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) „(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 60.749 ezer forint
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.040 ezer forint
 • c) K3. Dologi kiadások: 5.424 ezer forint
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint
 • f) K6. Beruházások: - ezer forint
 • g) K7. Felújítások: ezer forint
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 75.213 ezer forint

(5) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.213 ezer forint
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint

(6) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.213 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint”

22. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.”

23. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai

 • a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint
 • b) a költségvetési kiadások összege: 355.914 ezer forint
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -49.082 ezer forint többlet

24. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 22. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint
 • d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint
 • e) B5. Felhalmozási bevételek 10.000 ezer forint
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint
 • h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. ezer forint
 • i) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint

(5) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465ezer forint
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint

(6) (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 194.476 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint

25. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 23. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 26.720 ezer forint
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.352 ezer forint
 • c) K3. Dologi kiadások: 109.645 ezer forint
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint
 • f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint
 • g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
 • i) K9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint
 • j) Költségvetési kiadások összesen: 355.914 ezer forint

(5) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból

 • a) a a kötelező feladatok kiadásai: 117.314 ezer forint
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 238.600 ezer forint
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint

(6) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.686 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 210.228 ezer forint

26. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.”

27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet

 • a) 2. § (1) és (2) bekezdése,
 • b) 3. § (1) bekezdés a)–i) pontja,
 • c) 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja,
 • d) 4. § (1)–(3) bekezdése,
 • e) 7. § (1) bekezdése,
 • f) 10. § (1) bekezdése,
 • g) 12. § (1)–(3) bekezdése,
 • h) 13. § (1)–(3) bekezdése,
 • i) 17. § (1)–(3) bekezdése,
 • j) 18. § (1)–(3) bekezdése,
 • k) 21. § (1) bekezdése,
 • l) 22. § (1)–(3) bekezdése,
 • m) 23. § (1)–(3) bekezdése.

1. melléklet

1. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

1. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

2. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63.117

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

61.348

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

9.265

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

B1132

15.908

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.639

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

11.537

8

Elszámolásokból származó bevételek

B116

85

9

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9.468

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

176.367

3. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

58.856

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

58.856

4. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

-

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.

-

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

5

Vagyoni típusú adók

B34

8.500

6

ebből a helyi adók:

8.500

7

- építményadó

-

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

-

9

- magánszemélyek kommunális adója

8.500

10

- telekadó

-

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35.000

12

ebből a helyi adók:

-

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

35.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

.

15

Fogyasztási adók

B352

.

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

.

17

Gépjárműadók

B354

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

.

12

ebből a helyi adók:

.

13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

.

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

35.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

16

Közhatalmi bevételek

B3

43.500