Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2021. 06. 14

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és a 8. §-hoz

Általános indokolás

A rendeletalkotásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által tett észrevételek indokolták az új rendelet megalkotását.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § 33. § és 96. §- értelmében a települési önkormányzat az Országgyűlés felhatalmazása alapján rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, valamint rendeletben határozhatja meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

Részletes indokolás

1. § A területi és személyi hatály rögzítése.

2-4. § Indokolt különbséget tenni a különböző hivatali helyiségekben, hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi események között, és ennek figyelembe vételével meghatározni a fizetendő díjakat. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén gondoskodni kell az anyakönyvvezető - külső helyszínre illetve vissza - utaztatásáról. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § rendelkezése szerint önkormányzati rendeletben kell meghatározni a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívül engedélyezhető anyakönyvi események szabályait. (pl. időintervallum, a többletszolgáltatás ellentételezésének díja, anyakönyvvezető részére fizetendő díj)

5. § Az anyakönyvvezetőt - választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett e rendeletben meghatározott díj illeti meg az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése alapján.

6-7. § Hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.