Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 11. 01

a tanyagondnoki szolgálatról

Általános indokolás

Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében kiírt MFP-TFB/2021. kódszámú, „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramra. A Magyar Falu Program keretében kiírt „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramban feltételként van meghatározva az új tanyagondnoki szolgálat létrehozása, mely által javul a külterületen élő lakosok ellátása, alapellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutása. Javul a külterületen élők egészségügyi ellátáshoz való hozzájutása.