Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 12. 02
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Végső előterjesztői indokolás
A Miniszterelnökség a kormányhivatalok 2021. évi ellenőrzési munkatervében feladatul tűzte ki a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi és szociális rendeleteinek törvényességi célvizsgálatát, amelyre tekintettel a Csongrád- Csanád Megyei Kormányhivatal megvizsgálta Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Szoc. ör1.).
A Kormányhivatal a célellenőrzés keretében feltárt jogsértések orvoslása érdekében törvényességi felhívással élt.
A célvizsgálat során megállapításra került, hogy a Szoc. ör1. több esetben nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglaltaknak, ezért indokolt a javítása.