Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi teljesítéseit tartalmazza.

A 3–7. §-hoz

A rendelet mellékleteinek elfogadását tartalmazza

A 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.