Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról

Hatályos: 2021. 06. 01

Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet célját határozza meg.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

Az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az eljárási rendelkezéseket szabályozza.

Az 5. §-hoz

A pénzbeli ellátások folyósításának és elszámolásának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

A jogtalanul igénybevett támogatás megtérítését rögzíti.

A 7. §-hoz

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.

A 8. §-hoz

A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás szabályait tartalmazza

A 9. §-hoz

Rendkívüli települési támogatás szabályait rögzíti.

A 10. §-hoz

Az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatásról rendelkezik.

A 11. §-hoz

A sürgősségi rendkívüli települési támogatást szabályozza.

A 12. §-hoz

A beiskolázási támogatás szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz

Gyermek születéséhez nyújtott települési támogatására vonatkozó szabályokat rögzíti.

A 14. §-hoz

A köztemetést szabályozza.

A 15. §-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat szabályozza.

A 16. §-hoz

Térítési díj és a térítési díj megfizetésére kötelezett szabályait tartalmazza.

A 17–19. §-hoz

Hatályba lépő és hatályon kívül helyező és átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.