Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2021. 11. 24
a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
A rendelet általános rendelkezéseit tartalmazza, hatályát (tárgyi és személyi) határozza meg, valamint a rendelet és a szociális tüzelő támogatás célját.
A 4–7. §-hoz
A rendelet eljárási rendelkezéseket, átruházott hatáskört és végrehajtási szabályokat tartalmaz.
A 8. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.