Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 14
Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján „felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerint „a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.”
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A jövedelmi értékhatárok változásait tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezések.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.