Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.tv. 18. §., továbbá az 5/2019. (III.13.) IM. rendelet 20. §-a előírja az önkormányzati rendeletek esetében is – kivételektől eltekintve – a rendeletek indokolását és annak közzétételét.

Az állami támogatások és a megnyert pályázatok az alábbiak szerint módosításra kerültnek az államháztartási törvényben foglaltak alapján.

Elsődlegesen a VP.6-7.2.1.2-16. szennyvíz pályázati támogatás és az önerő betervezése miatt módosul, továbbá a falugondnoki kiegészítő támogatás és a szünidei gyermekétkeztetés változása miatt módosul a költségvetés.