Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Hatályos: 2021. 06. 15

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Általános indokolás

I.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RENDELET-TERVEZETHEZ

A közterületek használatára vonatkozó rendelkezéseket 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet szabályozza jelenleg.

A rendelet megalkotása, illetve utolsó - 2013. évi - módosítása óta eltelt hosszú időre és a közben bekövetkezett változásokra tekintettel a rendelet módosítása, új rendelet megalkotása időszerűvé, szükségszerűvé vált.

A szabályozás bevezető része módosításra szorul, tekintettel arra, hogy az Alkotmányt azóta az Alaptörvény váltotta fel.

A jelenlegi szabályozás értelmében a közterület felbontására szeptember 15. év május 15. között van lehetőség, azonban az életszerűség azt kívánja, hogy ezen időtartam meghosszabbításra kerüljön annak érdekében, hogy a lakosságnak kellő idő álljon rendelkezésére a közművek, valamint az egyéb építési munkák határidőben – különösen a nyári szezon kezdetéig – történő elkészíttetésére.

Ehhez kapcsolódóan – ehhez igazodóan – szükségesé válik az építésből és bontásból származó anyagok tárolására vonatkozóan a bérleti szerződés kötését tiltó időszak meghatározásának változtatása is.

II.

RÉSZLETES INDOKOLÁS A RENDELET-TERVEZETHEZ

1. § A rendelet célját, illetve a rendeletben használat fogalmakat határozza meg.

2. § A rendelet – területi és személyi – hatályáról rendelkezik.

3-7. § A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Meghatározza a bérleti szerződés iránti kérelem tartalmi elemeit, a bérleti szerződés megkötésére, valamint megkötésének tilalmára vonatkozó szabályokat.

8-14. § A közterület használatának módjára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

15. § A jogosulatlan közterület használat szabályai, következményei kerültek rögzítésre.

16. § Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz, valamint hatályát veszti a tárgykört jelenleg szabályozó önkormányzati rendelet.