Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 08
a szociális gondoskodás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet hatályon lívül helyezésére az új, hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő rendelet megalkotása miatt kerül sor.