Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16

a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az NFV Pannónia Viridis-Pannónia Nonprofit Kft. értesített önkormányzatunkat, hogy bővíti a házhoz menő elkülönített gyűjtött hulladékok körét.

Az eddig gyűjtött papír és műanyag hulladékok gyűjtése kiegészítésre kerül a csomagolási üveg hulladékok körével.

A csomagolási üveghulladék háromhavi gyakorisággal lesz gyűjtve a településen.

Az ingatlanhasználók bármilyen edényben, ládában, kosárban, illetve átlátszó műanyag zsákban helyezhetik ki a hulladékot a gyűjtési nap reggelén 7.00 óráig. A kihelyezett edény ürítésre kerül, a szolgáltató kollegái az ingatlan előtt hagyják a tárolódobozokat. Amennyiben zsákban történik a kihelyezés, a zsák is elszállításra kerül a Társaság részéről.

A kihelyezett hulladék nem tartalmazhat egyéb idegen hulladékot, kizárólag csomagolási üveghulladékot áll módukban elszállítani, az egyéb idegen hulladékok nem kerülnek elszállításra!

A szolgáltatásnak többletköltsége nincs a lakosok részéről.

A házhoz menő üveg hulladék gyűjtés során KIZÁRÓLAG az alábbi üres csomagolási üveg hulladékokat szállítják el:

befőttes üvegek

fehér öblös italos üveg (ásványvizes, üdítős, boros-, pezsgős-, röviditalos)

zöld, barna öblös italos üveg (ásványvizes, üdítős, boros-, pezsgős-, sörös, röviditalos)

Az alábbi hulladékok NEM minősülnek elkülönített gyűjtött hulladéknak:

ablaküveg

drótüveg

autószélvédő

vegyszeres üvegek

porcelán

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2021. (………...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. társadalmi hatásai: A hulladékról szóló többször módosított 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) 33. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A Htv. 35. §-a határozza meg a hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelet szabályozási tárgyköreit.

II. gazdasági hatásai: -

III. költségvetési hatásai: -

IV. egészségügyi hatások: -

V. környezeti következményei: -

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: -

VII. megalkotásának szükségessége: Megalkotása kötelező, a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényességi észrevétel.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Biztosítottak.