Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A településkép védelméről szóló 2016. évi CLXXXIX. törvény módosulása során a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása a képviselő-testület hatáskörébe került. A képviselő-testület a hatáskört átruházhatja a polgármesterre, amelyet az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés igénye is indokol. A hatáskör átruházásához módosítani kell a szervezeti és működési szabályzatot, annak 2. mellékletében megjelölt, a polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolását ki kell egészíteni a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.
Részletes indokolás
A 2. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
Az 1. melléklethez
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazó táblázat egészült ki a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának átruházott hatáskörével.