Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

Bevételek:

Önkormányzat maradvány igénybevétele + 72 260 296 Ft

Jáki Százszorszép Óvoda maradvány igénybevétele + 720 840 Ft

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

maradvány igénybevétele + 1 399 341 Ft

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

maradvány igénybevétele + 155 043 Ft

Közvetített szolgáltatás (JKÖH tovább számlázás) + 600 000 Ft

Egyéb felhalmozási bevétel (csatorna beruházás TOP) + 2 819 572 Ft

Elszámolásból származó bevétel (2020. évi) + 172 440 Ft

Kiegészítő támogatás (kiesett iparűzési adó) + 8 678 492 Ft

Kulturális feladatok támogatása + 48 126 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása + 176 624 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + 590 559 Ft

Köznevelési feladatok támogatása + 1 452 360 Ft

Önkormányzat általános működési támogatása + 242 262 Ft

Összes változás: + 89 315 955 Ft

Kiadások:

Jáki Százszorszép Óvoda

üzemeltetési anyag beszerzés + 720 840 Ft

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

üzemeltetési anyag beszerzés + 1 299 341 Ft

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

üzemeltetési anyag beszerzés - 444 957 Ft

Önkormányzat egyéb kommunikációs szolgáltatás + 600 000 Ft

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal közüzemi díj - 500 000 Ft

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal közvetített szolg. + 1 100 000 Ft

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet egyéb szolg. - 330 000 Ft

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet fizetendő áfa + 330 000 Ft

Önkormányzat egyéb dologi kiadás + 500 000 Ft

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal egyéb dologi kiadás + 100 000 Ft

Önkormányzat előző évi elszámolásból szárm. kiadás + 54 002 Ft

Önkormányzat egyéb tárgyi eszköz beszerzés + 5 250 000 Ft

Önkormányzat beruházás áfa + 100 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés

visszafizetése (0. havi támogatás könyvelése) + 11 285 505 Ft

Tartalék + 69 251 224 Ft

Összes változás: +89 315 955 Ft

Tartalék növekedésének kimutatása:

Tartalék növekedés

69 251 224

Kimutatása:

Előirányzat

25 000 000

Módosítás – Maradvány igénybevétel

72 260 296

69 251 224

Módosítás – Egyéb dologi kiadás

-500 000

Módosítás – Egyéb tárgyi eszköz besz.

-5 000 000

Módosítás – Megelőlegezés visszafiz.

-11 285 505

Módosítás – Egyéb tárgyi eszköz + áfa

-350 000

Módosítás – REKI visszafizetés

-54 002

Módosítás – 2020.évi beszámoló igény

172 440

Módosítás – TOP csatorna elszámolás

2 819 572

Módosítás – Kieső iparűzési adó

8 678 492

Módosítás – Szociális pótlék

471 011

Módosítás – Kiegészítő támogatás

2 038 920

Módosítás utáni tartalék összeg

69 251 224

94 251 224

A módosítást az előterjesztésben hivatkozott, az Áht. 29/A. §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 8. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése teszi szükségessé.