CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2021.(X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2021. 11. 01
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Cakóháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminiszter által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A pályázaton nyert, így a rendelet megalkotása szükségessé vált.