Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 06. 09

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkosson.

Az Mötv. 8. § (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdése d) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendeletben nem szabályozza az egyes korábban szabálysértésnek minősülő magatartásokat és azok jogkövetkezményeit.

Ez azt jelenti, hogy az ilyen magatartást megvalósító személyt jelenleg nem lehet felelősségre vonni. A község lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek rendje, tisztasága, az életviszonyok rendezettsége stb. céljából szükségesnek tartom a rendeletben foglalt magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások szankcionálási lehetőségének megteremtését.