Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2002. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 06. 10

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2002. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

Réde Község Önkormányzata 2002. évben megalkotott gyermekvédelmi rendelete ellentétes rendelkezéseket tartalmaz a jelenleg hatályos magasabb szintű jogszabályokkal, emiatt dereguláció szükséges. A rendelet hatályon kívül helyezéséről a Kat. tv. 46. § (4) bekezdés alapján kihirdetett különleges jogrendben a polgármester - a képviselő-testület feladat- és hatásköre gyakorlása keretében - intézkedett.