Gic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

A 2020. évi költségvetés módosítását a 2020. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, eredeti előirányzatként nem tervezett átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási bevételek előirányzatának növelése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 4. §-hoz

1-2 §-hoz

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés

kiadási főösszegét 43.738.249 Ft-ot + 22.009.386 Ft-tal

bevételi főösszegét 43.738.249 Ft-ot + 22.009.386 Ft-tal

megemeli.

A kiadási főösszegen belül a kiemelt módosított előirányzatok a következők:

12.976.276 Ft személyi juttatások

1.836.635 Ft munkaadókat terhelő járulékok

20.445.126 Ft dologi kiadás

170.250 Ft működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1.161.975 Ft működési célú támogatás ÁHT-n belülre

2.660.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása

54.720 Ft elvonások és befizetések

8.077.200 Ft beruházások

1.301.159 Ft felújítás

14.462.517 Ft tartalék

2.601.777 Ft finanszírozási kiadás

dologi kiadások előirányzatát + 7.433.276 Ft-tal,

elvonások és befizetések előirányzatát + 54.720 Ft-tal,

egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát + 250 Ft-tal,

tartalékok előirányzatát + 5.134.212 Ft-tal,

beruházások előirányzatát + 8.077.200 Ft-tal,

felújítások előirányzatát + 400.000 Ft-tal,

finanszírozási kiadások előirányzatát + 1.691.550 Ft-tal kell

megemelni

személyi juttatások előirányzatát – 711.114 Ft-tal,

munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát – 70.708 Ft-tal kell

csökkenteni.

A bevételi főösszegen belül a kiemelt módosított előirányzatok a következők:

24.437.945 Ft önkormányzatok működési támogatásai

8.077.121 Ft működési célú támogatások ÁHT-n belülről

69.000 Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatás

16.340.933 Ft egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

3.210.000 Ft közhatalmi bevételek

2.729.521 Ft működési bevételek

5.800.000 Ft felhalmozási bevétel

825.500 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2.566.065 Ft maradvány igénybevétel

1.691.550 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

önkormányzatok működési támogatásának előirányzatát + 1.682.282 Ft-tal,

felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát + 69.000 Ft-tal,

felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatát + 16.340.933 Ft-tal,

működési bevételek előirányzatát + 1.400.121 Ft-tal,

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát + 825.500 Ft-tal,

államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát + 1.691.550 Ft-tal kell

megemelni.

3. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép.