Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 5/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 08

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 5/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Vanyola, Kossuth u. 20. sz. alatti ingatlanra - 17 éves eladásra hirdetés után - vevők jelentkeztek. Az 5/2013. (III. 18.) önkormányzati rendeletben korlátozott forgalomképes vagyonként szerepelnek a 184/1 és 184/2 hrsz-ú ingatlanok.

A képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy az üzleti vagyonba sorolja a fenti ingatlanokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz és az 1–3. melléklethez

1. §-hoz: az 1. melléklet a forgalomképtelen törzsvagyont tartalmazza.

2. §-hoz: a 2. melléklet a korlátozottan forgalomképes vagyont tartalmazza.

3. § -hoz: a 3. melléklet az üzleti vagyon tárgyait sorolja fel.

4. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.