Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.