Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt keretében felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2021. 07. 01

EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt keretében felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról

Általános indokolás

A rendelet tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő, EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt során felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokat, így különösen a bérleti díj mértékét a lakások esetében, a bérlők és a bérbeadó jogait és kötelezettségeit, a bérlakáshoz jutás feltételeit, stb. A rendeletben foglaltak a bérlők számára tisztázzák a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket. Mindenki számára világossá válik, hogy bérleti jogviszony létesítése esetén milyen jogai és kötelezettségei lesznek, illetve mire köteles az önkormányzat, illetve milyen jogokkal rendelkezik.