Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 06. 11

a tanyagondnoki szolgálatról

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 60. § (3) bekezdése alapján a tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.

A tanyagondnoki szolgálat céljait az Szt. 60. § (1) bekezdése határozza meg. Ezek a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

Soponya Nagyközség Önkormányzata elkötelezett a lakosság életminőségének javításában, a közösségfejlesztésben és a társadalmi szolidaritás erősítése terén. A tanyagondnoki szolgáltatással a település népességmegtartó és népességnövelő erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, valamint a közszolgáltatások elérhetőségének javítását, a segítségre, szoruló polgárok támogatását kívánjuk elősegíteni.