Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 02

a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi- gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletet.