Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi szabályairól szóló 3/2021. (II.23) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 22- 2021. 09. 23

Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi szabályairól szóló 3/2021. (II.23) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Mártély Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi szabályairól szóló Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 3/2021. (II.23.) önkormányzati Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

bevételi főösszegét 470 066 eFt-ban

kiadási főösszegét 470 066 eFt-ban

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 22-én lép hatályba.