Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 16

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.16.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a fogorvosi alapellátást Kallósd, Zalacsány, Ligetfalva és Almásháza községekkel közös körzetben biztosítja.”

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 16-án lép hatályba.