Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 30 - 2021. 05. 31

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tüskevár Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

 • a) bevételi fő összegét 419.110.104 forintban
 • b) kiadási fő összegét 419.110.104 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat működési célú bevételeit 288.456.872 forintban,
 • b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 130.653.232 forintban;
 • c) az önkormányzat működési célú kiadásait 286.349.310 forintban, ebből:
  • ca) a személyi juttatásokat 188.143.258 forintban,
  • cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28.514.057 forintban,
  • cc) a dologi kiadásokat 85.605.072 forintban,
  • cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.779.000 forintban,
  • ce) az egyéb működési célú kiadásokat 21.941.351 forintban,
  • cf) a beruházási kiadásokat 6.745.000 forintban,
  • cg) a felújítási kiadásokat 50.621.572 forintban;
 • d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 32.760.794 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevételek1.pdf

2. melléklet

2. melléklet

Kiadások.pdf

3. melléklet

3. melléklet

Kötelező és önként vállalt feladatok.pdf

5. melléklet

5. melléklet

Előirányzat felhasználási terv.pdf