Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 6/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16- 2021. 07. 16

Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 6/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. július 16-án lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet

Üzleti vagyonba tartozó forgalomképes vagyontárgy

1.

Hrsz.

Terület m2

Ingatlan neve

Címe

1

4

94

Beépítetlen terület

Dózsa Gy u

2

30

644

Lakóház

II. Rákóczi u. 82.

3

45

570

Beépítetlen terület

Akác u.

4

93

137

Beépítetlen terület 9/10 arányban

5

101

342

Beépítetlen terület

II. Rákóczi u. 79.

6

106/1

2898

Beépítetlen terület

7

132

96

Beépítetlen terület

8

212

1324

Beépítetlen terület

9

231

895

Beépítetlen terület

Zrínyi u.

10

252

1090

Beépítetlen terület

11

254

964

Beépítetlen terület

12

255

964

Beépítetlen terület

13

256

268

Beépítetlen terület

14

257

1035

Beépítetlen terület

15

258

912

Beépítetlen terület

16

259

907

Beépítetlen terület

17

260

914

Beépítetlen terület

18

271

2560

Beépítetlen terület

19

275

2656

Beépítetlen terület

20

276

1471

Beépítetlen terület

21

015/2

11446

Legelő

22

016/1

2079

Szántó

23

016/7

1610

Szántó

24

016/9

1691

Szántó

25

016/10

2931

Szántó

26

030/20

4922

Szántó

27

030/25

2496

Szántó

28

0112/3

1595

Szántó

29

0112/18

728

Szántó

30

0150/1

537

Szántó

31

0150/3

2629

Szántó

32

0150/5

4250

Szántó

33

0150/6

2159

Szántó

34

0150/7

2055

Szántó

BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. üzletrész 1,86 %

ÉRV Zrt. üzletrész 28 500”