Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 28
a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2021.(X.27.) önkormányzati rendelethez
A szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításait az alábbiak indokolják:
Az Ör. 6. § (3) bekezdésében a jogosultság fennállását évente egyszer, a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően felül kell vizsgálni, mely nem felel meg az Ákr. 82 §-ában foglaltaknak, ezért szükséges ezen szakasz módosítása.
Az Ör. 10. § (1) bekezdésében az önkormányzat csak az állandó lakóhellyel rendelkezőek részére állapítja meg a támogatást, ezért szükséges ezen szakasz megfelelő módosítása az Sztv. 32/A § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az Ör 12. § (1)-(3) bekezdéseiben az önkormányzat az étkeztetés szerinti jogosultság feltételeit részletesen nem szabályozta, ezért szükséges az (1) bekezdés módosítása, melynek következtében szükséges a (2)-(3) bekezdések hatályon kívül helyezése.