Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz és az 1. melléklethez

INDOKOLÁS

A rendelet 1. §-ában kerül kiegészítésre az SZMSZ 2. melléklete, mely szerint a képviselő-testület a polgármesterre, bizottságra, jegyzőre átruházza az önkormányzati hatáskört, a korábban megalkotásra került rendeletekkel összhangban.