Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08

a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

Előterjesztés-Indokolás

a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.6.)

önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Osztálya célvizsgálat keretében vizsgálta az önkormányzatok szociális tárgyú rendeleteit, mely vizsgálat eredményeként szakmai segítségnyújtás keretében javaslatot tett önkormányzatunk hatályos szociális tárgyú rendeletei módosítására. Ugyanakkor a vizsgálat azt is megállapította, annak ellenére, hogy a szociális tárgyú rendelet keretében bizonyos Képviselőtestületi hatáskörök átruházásra kerültek a polgármesterre, jegyzőre, ezen hatáskörök felsorolását a Képviselőtestület hatályos Szervezeti Működési Szabályzata nem tartalmazza.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 53. § (1) bekezdés b.) pontja szerint a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben rendelkezik a képviselőtestület átruházott hatásköreinek felsorolásáról.

Tekintettel arra, hogy a hatályos SZMSZ-ben ilyen felsorolás nincs, a rendelethez csatolt mellékletekben javaslom a képviselőtestület átruházott hatásköreinek felsorolását, s természetesen ezek között találhatók a szociális terület átruházott hatáskörei.

A rendelettervezet tehát arra tesz javaslatot, hogy a hatályos SZMSZ-t jelen rendelettervezet szerinti 2 db melléklettel egészítse ki a Képviselőtestület.

Tiszatardos, 2021. augusztus 24.

Dr. Kovács Zoltán jegyző