Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Indoklás az SZMSZ módosításához

A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata és módosítása szükséges az alábbiak miatt:

Az SZMSZ szöveges részében, ahol a mellékletre, függelékre való hivatkozás található, nem szerepelhet a „számú” szövegrész.

A társulások felsorolásánál a Csokvaományi Orvosi Ügyeletre való hivatkozást hatályon kívül kell helyezni, hiszen a társulási feladatellátás 2021. januárjától az Ózdi Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül kerül ellátásra.

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelettel egyeztetve szükséges a polgármesteri és társulási hatáskörök felülvizsgálata, a két rendelet összhangjának megteremtése.

A kormányzati funkcióknál szükséges az egyéb vendéglátás cofog meghatározása.