Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Nyírtelek Város Önkormányzata 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítását, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) - (2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.