Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendelete módosításra kerül tekintettel arra, hogy Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését 873984842 forint költségvetési bevétellel, 873984842 forint költségvetési kiadással, 0 forint költségvetési hiánnyal állapítja meg, a 2021. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok főbb jogcímenként a módosító rendeletben kerülnek meghatározásra.