Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról

Hatályos: 2021. 12. 02
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról
Végső előterjesztői indokolás
A Miniszterelnökség a kormányhivatalok 2021. évi ellenőrzési munkatervében feladatul tűzte ki a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi és szociális rendeleteinek törvényességi célvizsgálatát, amelyre tekintettel a Csongrád- Csanád Megyei Kormányhivatal megvizsgálta Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól szóló 2/1998. (I.21.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 28/2006. (XI.2) ÖR. rendeletét (a továbbiakban: Gyermekvédelmi ör.).
A Kormányhivatal a célellenőrzés keretében feltárt jogsértések orvoslása érdekében törvényességi felhívással élt.
A célvizsgálat során megállapításra került, hogy a Gyermekvédelmi ör. több esetben nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglaltaknak, ezért indokolt a javítása.