Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.2.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.2.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseiben foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2021.(IX.28.) önkormányzati rendeletet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Kunszállás Község Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2021. (IX.28.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat költségvetésének módosított fő összegeit és a módosított általános tartalék összegét tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.