Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 12
a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) a) pontja alapján „a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot”.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján „felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerint „a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg”
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet bevezető részében a feladatkörre vonatkozó rendelkezés kiegészítésre került az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjával.
A 2. §-hoz
Az ellátások finanszírozására való szabályozást tartalmazza.
A 3–10. §-hoz
A rendeletben meghatározott ellátások támogatás feltételéül szabott jövedelemérték forintális, összegszerű meghatározás törlését tartalmazza.
A 11. §-hoz
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításának szabályait tartalmazza.
A 12. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 13. §-hoz
Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.